Månedlige arkiver: november 2015

Feil land

Norge har hatt diskusjoner rundt hvor mange funksjonshemmede flyktninger som burde få hjelp og muligheten til å komme inn i landet. Mange funksjonhemmede får ikke muligheten til å komme seg inn i landet bare fordi deres skade er veldig synlig.

Som 13-åring skrev jeg ett dikt for den nederlandske dronningen og har fortsatt kontakt med den familien til den dag i dag.

Da jeg var 15 år startet jeg opp min første bedrift som heter ingen hindring.

Som 18 åring arrangerte jeg ett veldedighetsarrangement for å hjelpe de unge funksjonshemmede i mitt eget land. Jeg fikk også jobb i NRK.

Da jeg ble 19 fikk jeg muligheten til å være med i en serie der jeg brukte min tid til å motivere og inspirere.

Hvor mange flere funksjonshemmede er det ikke rundt omkring som har store drømmer og ambisjoner de har lyst til å utføre, men fordi de bor i «feil» land , får de ikke muligheten til det?

Hva om oppskriften til å kurere de farligste sykdommene ligger i hodet til en som ikke får muligheten til å komme seg inn i Norge, BARE fordi det første man ser er en rullestol, blindestav, protese eller en assistent?

lundheim 3

Salamatu Kamara (19)

Workshop med barn med fysisk funksjonshemming

Lørdag 5. desember arrangerer Redd Barna Workshop med barn med fysisk funksjonshemming.

redd barna bilde

Workshopen vil finne sted i Oslo fra kl. 10.00 – 16.00.

Målet for dagen er å innhente mer kunnskap om hvordan dere som er barn med fysisk funksjonshemming i Norge i dag opplever oppfyllelsen av egne rettigheter.
Vil vi se på hverdagen deres i lys av FNs barnekonvensjon. Hvordan opplever dere å bli hørt og ha innflytelse? Å få delta? Å være trygge? Å få være dere selv og bli respektert på lik linje med alle andre ungdommer? Det er dere som er ekspertene på eget liv og vet best, og det er derfor vi vil høre fra dere.

Resultatene fra workshopen vil samles i en rapport, som dere vil få i etterkant og som Redd Barna vil bruke i vårt arbeid blant annet opp mot politikere. Alle innspill til rapporten vil bli anonymisert.

Reise til og fra Oslo og evt. overnatting vil bli dekket, og det vil bli servert mat underveis.

Har du noen spørsmål eller er interessert i å delta på workshopen? Ta kontakt med Margrete Bjørge Katanasho på mail, margrete@press.no, eller ring på 995 60 054!

redd barna 2

«Nå skal jeg snakke om det kuleste i hele verden»

Slik åpnet Alexander Petersen, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom i region Sørvest (se faktaboks) sitt 15-minutters foredrag for elevene på Olsvikåsen videregående skole.

Bakgrunnen for foredraget var at NHFU Sørvest hadde blitt invitert til å lage et opplegg for elevene på helse- og oppvekstfag under tittelen «Å leve med en funksjonsnedsettelse».

image2  image1
Stille før stormen. Alexander tar en titt på innlegget han har skrevet i Handikapnytt, mens Brage sjekker at alt det tekniske er i orden.

Ungdomsgjengen hadde altså ansvar for de to siste timene denne fredagen. Under planleggingen dro styret god nytte av at Gina Egge om veldig kort tid er ferdigutdannet lærer. Da Gina slo fast at det ikke nyttet med tørr lektyre de to siste timene denne fredagsettermiddagen, var det ingen som protesterte. Opplegget gikk dermed ut på at elevene ble delt inn i fire grupper som skulle gjennom fire ulike aktiviteter. La oss følge en av disse gruppene.

På den første posten møtte vi Alexander Petersen. Hva var så, ifølge han, «det aller kuleste i hele verden»? Jo, det var Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Alexander fortalte om seg selv og hvordan denne ordningen ga han muligheten til å leve et fritt og selvstendig liv. Han fortalte også om utfordringer knyttet til at man i Bergen kommune enda ikke er i mål når det gjelder denne tjenesten, spesielt med tanke på å kunne ta med seg assistentene sine ut av landet, for eksempel i forbindelse med utveksling. Alexander fikk også mange forskjellige spørsmål fra nysgjerrige elever. Etter femten minutter måtte en av lærerne gripe inn, «Beklager å bryte inn, men nå må vi videre!».

Neste post på programmet var det Gina Egge som ledet. Her fikk vi prøve oss på rullestolstafett. «Det var mye tyngre enn jeg trodde», utbrøt en elev. Gina forklarte reglene og hvorfor dette var en post på programmet. «Jeg vil at dere skal prøve dette for å kjenne på kroppen hvordan det er. Mange har ingen erfaring med rullestoler og har ikke prøvd det før.» Gina håper elevene kan ta dette med seg videre, og at øvelsen vil gjøre de mer oppmerksomme på ulike terskler man møter. Da stafetten var over delte Gina ut en quiz til de andpustne elevene, som skulle utfordre dem på hva de visste om hvordan det står til for personer med funksjonsnedsettelser i Norge i dag.

image5  image7 (002)

«Ingen er like, vi er alle perfekte på vår egen måte». Enkelt, men fortsatt like viktig. Sitatet er fra Brage Æsøy Titlestad sin presentasjon om hans egne erfaringer som toppidrettsutøver i bordtennis. Idrett og livsglede var fokuset under Brage sine 15-minutter. Han viste også fram filmen som har blitt laget fra Funkisdagen og fortalte om hvorfor denne dagen arrangeres. Han fortalte også om de ulike idrettslagene som finnes i fylket for personer med funksjonsnedsettelser og ba elevene om å fokusere på muligheter og ikke hindringer. Flere ble tydelig engasjerte og ønsket Brage lykke til med bordtennisen.

Dagen ble avsluttet på auditoriet med regionskontorleder, Arild Birkenes. Han benyttet sitt kvarter på å få ungdommen til å reflektere over ulike aspekter ved deres rolle som fremtidige fagpersoner. Maktaspektet stod sentralt i dette foredraget, og temaer som begrepsbruk og spørsmål som «er det lettere å hjelpe enn å få hjelp?» ble diskutert. Det var tydelig at elevene fikk noe å tenke over.

image8
Regionskontorleder Arild Birkenes stiller de rette spørsmålene

image3  image9

«Hvor mange av skolene i Norge er universelt utformet?» spurte Gina forsamlingen da alle elevene ble samlet for en felles avslutning. Dette var tiden for å få svarene på quizen de hadde tatt tidligere på dagen, som nok ga elevene noe å tenke over før de tok seg en velfortjent helg.

image10
«Rekk hånden i været de som tror riktig svar er alternativ A»

NHFU Sørvest er et lokallag i NHFU som arrangerer aktiviteter for folk som bor i Rogaland og Hordaland. Om du er interessert i å bli med eller vite mer kan du ta kontakt med Alexander på alep@online.no eller følge laget på facebooksiden deres. NHFU Sørvest arrangerer også Funkisdagen og storbyweekend, her kan du lese mer om dette.

VELKOMMEN TIL JOBBVERKSTED!

Norges Handikapforbund gjentar suksessen og inviterer til et nytt jobbverksted! Målgruppen er personer med en fysisk funksjonsnedsettelse som ønsker å jobbe.

jobb
Hensikten med jobbverkstedet er at du skal få nyttig informasjon som kan brukes når en jobb er målet ditt. Du får veiledning vi tror gir deg økt innsikt og inspirasjon som kan hjelpe deg videre på veien.

Vi tilbyr få oppskrifter, men:
 gir deg veiledning fra fagpersoner og frivillige jobbmentorer.
 gir deg muligheten til å bli mer bevisst på dine kvaliteter og sterke sider.
 gir en presentasjon av arbeidsplasser i ulike varianter.
 gir deg veiledning til å finne dine realistiske mål for en videre karriere.
 gir deg nyttig informasjon om hvilken hjelp du kan få underveis.
 gir deg mulighet til å møte andre som har tenkt på og opplevd utfordringer knyttet til arbeidsdeltakelse.

Tid: 10.–13. mars 2016, siste tildeling av plass 1. februar 2016
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Pris: Egenandel kr 1500,- som dekker reise, opphold og kurs. Jobbverkstedet er i hovedsak finansiert med støtte fra våre lokallag.

Kanskje jobbverkstedet passer for deg eller noen du kjenner? Vi håper du kan hjelpe oss med å videreformidle informasjon. Du er velkommen til å kontakte oss, for å få vite mer om tilbudet på telefon 24 10 24 00, e-post nhf@nhf.no.

Hyttetur!

NHFU Oslo inviter til hyttetur for sine medlemmer!

12112041_10153660135755856_2414042249286414893_n

Vi inviterer til hyttetur til Valdres! Her finner du mer informasjon om hytta.

Det blir faglig og sosialt innhold! Hold av helga, mer informasjon kommer. Felles avgang 17.00 på fredagen.

Det blir ingen egenandel for våre medlemmer.

Påmelding til Saad: saad@hotmail.com. Si ifra dersom du har noen allergier. Du har også mulighet til å kun være en natt dersom det passer deg bedre. Følg Facebookeventen for oppdatert informasjon.

Vi gleder oss!

Er du mellom 18 og 30 år, kan kanskje dette være noe for deg?

Talentutviklingsprogrammet – TUP i Norges Handikapforbund er et tilbud for unge med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 30 år.  Deltakerne i programmet gis kompetanse som de kan dra nytte av i sitt arbeid for organisasjonen, men også i forhold til yrkeslivet og samfunnet generelt.  Vi skal nå starte opp med det fjerde programmet.  Hittil har rundt 30 deltakere (er tallet riktig) gjennomført programmet som startet opp i 2010.

Hva er talentutviklingsprogram

TUP er et opplegg som skal styrke den enkelte i det å drive påvirkningsarbeid i NHF. Det stilles ingen krav om at deltakerne skal ta tillitsverv i organisasjonen, men erfaringen er at du vil dra nytte av dine kunnskaper og ferdigheter videre i saker og interessefelt som passer for deg. Vi vil legge vekt på at den enkelte får bruke sine ferdigheter og interesser. Det vil si at vi vil styrke den enkelte på det han eller hun er god på, men i tillegg bli utfordret til å ta nye skritt. For at opplegget skal gi utbytte vil det bli krevd at du selv deltar aktivt på samlinger og i periodene mellom samlingene, og selv tar initiativ i saker du brenner for.

TUP er lagt opp med 4 helgesamlinger over 2 år. Første samling er planlagt til våren 2016. Samling nr. 2 blir høsten 2016, nr.3 vinter/vår 2017 og siste samling høsten 2017. Programmet er lagt opp med en kombinasjon av teori og praksis. Kursdelene vil bestå av innlegg, diskusjoner, praktisk trening og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene skal den enkelte få trene seg i praktisk påvirkningsarbeid med utgangspunkt i pågående saker og aktuelle problemstillinger. Dette vil foregå i region, landsforening, lokallag og NHF sentralt.

Antall deltakere i programmet vil bli maks 12.

Er du interessert?
Norges Handikapforbund dekker alle dine kostnader.  Dette gjelder reise- og oppholdsutgifter, også hvis du har behov for å ha med din egen assistent til samlingene.  Kurssted blir på hotell i Oslo / Gardermoen.

Hvis dette er interessant for deg synes jeg du skal ta kontakt med Torleif Støylen som er studiekonsulent i NHF.  Her vil du få utfyllende informasjon.

Før deltakerne får bekreftet deltakelse vil dere gjennomføre et intervju med NHFs generalsekretær og forbundsleder.  I dette intervjuet vil det bli gitt orientering om forventninger til deg som deltaker.

Frist for å melde din interesse blir 1. januar 2016.  Deretter vil du bli intervjuet i løpet av januar 2016.

Epost: torleif.stoeylen@nhf.no