Månedlige arkiver: februar 2016

Forespørsel om å delta i undersøkelsen «Barrierer i funksjonshemmedes hverdag som forbruker»

Forskningsinstituttet SIFO skal foreta en undesøkelse som tar sikte å kartlegge hvilke barrierer funksjonshemmede møter som forbrukere i hverdagen. Kunnskapen skal bidra til å utvikle universelt utformede markedsplasser, det vil si markedsplasser som er tilpasset alle, inkludert funksjonshemmede.
I den anledning spør vi deg om å delta i undesøkelsen. Når du deltar i undersøkelsen, vil du motta besøk av to forskere fra forskningsinstituttet SIFO som vil gjennomføre intervju og følge deg én dag i rollen som forbruker. I tillegg vil du bli invitert på teater sammen med de andre som deltar i undersøkelsen. Både besøket og turen til teater vil finne sted i løpet av februar 2016.
Undersøkelsesopplegget er som følger:
– Vi (forskerne) kontakter deg så snart vi har fått beskjed om at du ønsker å være med i undersøkelsen for å avtale en dag hvor vi kan treffes.
– På avtalt tid kommer vi hjem til deg for å snakke med deg om hvordan du opplever å være forbruker, det vil si å kjøpe og bruke varer og tjenester.
– Etter denne samtalen forbereder vi oss til å dra på en handletur på et kjøpesenter like ved der du bor. Alle utlegg refunderes av SIFO i etterkant av vårt besøk.
– Første oppgave er å bestille og betale billetter til tre personer med offentlig transport (buss, tog, t-bane, trikk eller taxi). Den ene reisen skal være TIL kjøpesenteret. Den andre skal gå TILBAKE fra kjøpesenteret og hjem. Begge reisene skal bestilles og betales på internett eller gjennom en app.
o Når du bestiller reisen til kjøpesenteret, skal du velge en reise du har bestilt og betalt før. (Hvis du ikke har bestilt og betalt denne reisen på internett før, hopper vi over denne oppgaven og går til neste.)
o Når du bestiller reisen fra kjøpesenteret, skal du velge en reise som du ikke har bestilt og betalt før.
– Deretter drar vi til kjøpesenteret du har bestilt billett til. Kjøpesenteret er ikke informert på forhånd om at vi kommer.
– På kjøpesenteret handler du:
o En t-skjorte i en klesbutikk (må prøves i prøverom)
o En intimsåpe (såpe uten parfyme) på apotek
o Et brød på øverste hylle i en dagligvarebutikk
– Alle disse tre produktene betaler du med bankkort, eventuelt i kontanter (penger) hvis du ikke har bankkort (refunderes også av SIFO i etterkant).
– Når du kjøper og betaler disse varene, blir du filmet av én av forskerne. Den andre forskeren står ca. 5 meter unna slik at de butikkansatte ikke tror at forskeren er en person som er der for å hjelpe deg.
– Alle tre bestiller seg noe å spise og drikke på en café på kjøpesenteret
– Du viser oss hvordan vi skal komme oss hjem igjen med de billettene vi har bestilt.

 

Utvalgskriterier:

  • Personene må kunne utføre handlingene beskrevet i undersøkelsesopplegget uten assistanse fra andre
  • Personene skal ikke være ansatt ved organisasjonen
  • Personene bor ikke i institusjon
  • Personene er mellom 20 og 70 år
Turen til teateret vil på et senere tidspunkt foregå på følgende måte:
– Vi (forskerne) bestiller billetter til et egnet teaterstykke.
– Vi (forskerne) ordner med egnet transport til og fra teateret.
– Vi går på teater sammen. Teateret er ikke på forhånd informert om at vi kommer
– Hele/deler av turen på teater dokumenteres med lyd og bilde.
– Alle utgifter med transport og billetter dekkes av SIFO.
SIFO 2