Månedlige arkiver: april 2016

Hva betyr ordet «likestilling» for deg?

Dette var bare ett av spørsmålene som ble diskutert på første samling i Talentutviklingsprogrammet (TUP) arrangert av Norges Handikapforbund.

TUP er et tilbud for unge med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 30 år.  Deltakerne i programmet gis kompetanse som de kan dra nytte av i sitt arbeid for organisasjonen, men også i forhold til yrkeslivet og samfunnet generelt.  Vi skal nå starte opp med det fjerde programmet.  Hittil har rundt 27 deltalere gjennomført programmet som startet opp i 2010.

Lokalt påvirkningsarbeid, NHFs verdier og oppbygning, quiz, rebusløp, filmvisning, påvirkning gjennom film, hilsningstale fra Arne Lein og bli-kjent-leker var blant det som stod på programmet!

Her ser du noen bilder fra helga:

Nedenfor ser du et bilde av årets fantastiske deltakere!

IMG_6804

 

Noe for deg?

Hei hei!

Jeg jobber med en dokumentarserie om søsken, der en i søskenflokken har en eller annen annerledeshet. (Det kan være noe man har hatt det hele livet, eller noe som har skjedd i løpet av livet).

I løpet av et år skal vi følge seks familier, og vi leter nå etter et søskenpar/flokk som skal ut på en reise sammen. Gjerne i løpet av det neste året.

Er dette deg? Eller noen du kjenner? Ta kontakt med meg her på Facebook, send mail på mari.storstein@gmail.com eller ring meg på 92096134.

Håper å høre fra deg! 🙂

Hilsen Mari Storstein

Tusen takk til AUF

Denne uken starter AUF en kampanje om Universell Utforming (UU) i skolen og i transportsektoren. Kommunestyrene og fylkesstyrene er hovedmålgruppen for kampanjen. AUF skal fremme en interpellasjon om UU i skolen og transport i kommunestyrene og fylkesstyrene der hvor de har representasjon. Angående UU i skolen skal det blant annet kreves et forslag til fremdriftsplan og finansiering på hvordan man skal sikre universell utforming i alle kommunale skolebygg. AUF har hatt et samarbeid med NHF of NHFU for å få dette til.

12959417_10208107297775993_1963110226_o

Marianne Knudsen (16) nestleder i NHFU holdt foredrag for AUF om Universell Utforming, og takket for deres engasjement om dette. Her gjengis talen Marianne holdt:

Universell utforming er nøkkelen til et verdig liv, tusen takk AUF for at dere engasjerer dere i at funksjonshemmede også skal få leve et. En ting er å mene noe, men dere er en av de som faktisk viser det. Universell utforming er ikke bare noe bare funksjonshemmedes organisasjoner bør bry seg om. En funksjonshemmet menneske er først og fremst et menneske. En funksjonshemmet mor er først og fremst en mor. Og et funksjonshemmet barn er først og fremst et barn.

Tusen takk til AUF som er deltar i kampen om at de får muligheten til å være det. I dag er det kun 2 av ti skoler som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Hvilket menneske vil bli tvangsplassert på en spesialskole og lære etter nivået til utviklingshemmede barn fordi samfunnet setter alle som blir «stemplet» som annerledes i grupper fordi mennesket ikke blir sett på som et invidid pga en funksjonshemning?! Hvorfor godtar vi at mødre aldri ikke kan bli med på foreldremøter, skoleavslutninger eller forestillinger til skolebarnet sitt fordi det er en trapp opp.

Kun 7% av alle offentlige bygg har tilgjengelige inngangsparti. Se for dere et barn som går på barnetrinnet. Ei jente med glød i øynene. Hun går i sjuende klasse og vil så gjerne være med venninner på kino, ut og spise og hun vil også så gjerne imponere den gutten i klassen hun er så inderlig forelsket i. Denne jenta møter en ødelagt heis på kinoen som ingen gidder og fikse eller kommentaren «du må dessverre gå fordi vi har bare en rullestolplass her og den er tatt». Når hun skal ut og spise så møter hun en trapp og hvis hun er heldig må hun gå inn bakveien. Hun kan se det medlidende blikket forelskelsen hennes sender henne i det hun ikke får rullestolen på bussen i det de skal på klassetur. Denne jenta har møtt dette hver dag iløpet av sin ungdomstid. Det gjør meg så sint at hun legger skylden på seg selv og ikke samfunnet rundt. Det gjør meg så sint at ingen bryr seg når gnisten sakte faller ut av øynene hennes.

Tusen takk til AUF for å utgjøre en forskjell «Felleskolen er kjernen i et sosialdemokratisk samfunn fordi det er det første møtet med resten av samfunnet» Mange funksjonshemmede har godtatt å ikke være en del av dette møtet, fordi de føler de fører en kamp som ingen hører. Takk til AUF for å åpne deres ører for oss! Takk til dere i AUF som ser at disse ungdommene fortjener så mye mer. Ved UU så kan funksjonshemmede få være en ressurs. Funksjonshemmede fortjener så mye mer enn å føle seg uverdig og annerledes.

Takk til AUF for å bli med oss i kampen. Det er på tide å se funksjonen i funksjonshemningen. Jeg tror på en ny tid. AUFs kampanje har gitt oss håp. Håp om at ungdom møter et åpen sinn i stedet for lukkede dører. Et håp om et møte med motgang pga livets perioder og ikke bratte trapper. Jeg drømmer om et samfunn der omgivelsene rundt ikke har makt til å forme noen. Jeg drømmer om et samfunn der en funksjonshemning ikke blir ens person sin identitet, fordi de kan bli være og gjøre det samme som alle andre, fordi samfunnet ikke lenger har makten til å skape hindringene i funksjonen. Nå er det slutt, slutt på at økonomi kommer foran menneskeverd. Det er kun ved denne slutten at vi åpne for starten, sammen. Jeg kan legge hånden på hjerte når jeg sier takk, for at dere ikke skaper en fremtid for folk flest, men skape en fremtid for alle.

Sterk tale fra Marianne 

Marianne Knudsen har gjort seg bemerket som engasjert leder av NHFU Trøndelag. Da hun deltok som NHFU-representant på sentralstyremøtet i april, holdt hun en sterk tale om stoltheten over å være en del av NHF og NHFU-ernes ønske om å få bidra mer.

11893770_1161940143834550_1617786468956463173_o

Bildetekst: (Marianne Knudsen på Funkisdagen 2015. Foto: NHFU)

Nedenfor har vi gjengitt Mariannes tale i sin helhet:

Kjære NHF!

På vegne av lokallagene i NHFU vil jeg gjerne si noen ord. Vi jobber for samme formål – et likestilt samfunn, vi i NHFU ser litt opp til dere, vi er så stolte over å være en del denne bevegelsen, vi er så stolte over å være en del av kampene dere har ført igjennom tidene og fortsatt fører i dag. Vi er så stolte over å få være unge forkjempere.

Derfor vil vi minne dere på å la oss få være med å kjempe! Lokallagene i NHFU og NHFU generelt ønsker å ha et mer innflytelsesrikt samarbeid med NHF. Dere i NHF kan så mye, dere får til så mye, vi som unge ønsker å lære og dermed utvikle til å kjempe våre kamper med styrke, synlighet og stolthet!

Bruk oss, spør oss, la oss dele på oppgavene, spør oss hvis dere trenger noen til å delta på arrangementer, møter eller noen til å bistå med hjelp og kunnskap til de som etterspør noe til NHF.

Hør oss, det er vi som er dagens generasjon, det er vi som er de heldige å få gå i deres fotspor, inkluder våre meninger og synspunkter i deres arbeid.

Se oss, vær så snill, slipp inn ungdommens gnist, stå på vilje og deres nyskapende og løsningsorienterte ideer. La oss være med å bidra.

Ta kontakt med lokallaget til NHFU i deres bydel og inkluder hverandre i deres arbeid mot vårt formål. Jeg ber dere sette fokus på at lokallagene i NHFU kan stille dere spørsmål, lære og vokse. Vi er ungdomsorganisasjonen til NHF.

Vi ønsker å føle at vi er viktige, at vår stemme teller og at vi er en del av det store bildet.

Takk.

Møte med Grønn Ungdom

«Vi møter dessverre fortsatt fordommer» innledet Henriette Nielsen, leder i NHFU Oslo og nestleder i NHFU på møte med Grønn Ungdom.

Tirsdag ble NHFU invitert til å holde foredrag for Grønn Ungdom for å gi innspill på deres politikk om personer med nedsatt funksjonsevne! Flott møte med mange spennende spørsmål. Vi synes det er veldig fint at Grønn Ungdom setter fokus på disse sakene, og at de tok initiativ til dette møtet.

Dersom din organisasjon eller ungdomspari ønsker innspill, ta gjerne kontakt med oss på nhfu@nhf.no!

Hør Sally i debatt om Stortingets manglende tilgjengelighet

Under dagens Spørretime i Stortinget kom et stort antall funksjonshemmede – tillitsvalgte, medlemmer, ansatte, venner og kjente av organisasjonene – men enda flere ville kommet om Stortinget hadde vært bedre tilgjengelig med rullestol.

Vi fikk plass til 6 rullestoler på publikumsgalleriet, der publikum sitter, mens alle andre med rullestol måtte vente iVandrehallen.

Dette paradoksale beviset på manglende tilgjengelighet benyttet Karin Andersen (SV) anledningen til å ta opp da hun tok podiet for å stille Jan Tore Sanner spørsmål om regjeringens manglende tidfesting av universell utforming i den nye handlingsplanen.

Styremedlem i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo, Salamatu Kamara (Sally blant venner), var en av de som måtte oppholde seg i Vandrehallen. Hun har vært på NRK Østlandssendingen for å snakke om dette paradokset.

12961638_1019632584772530_9188619452428291764_n (1)Foto: Abloom. Sally til venstre. 

Hør Sally via NRK Nettradio her:
https://radio.nrk.no/se…/distriktsprogram-oestlandssendingen