Månedlige arkiver: mai 2016

Likepersonsarbeid, hva er det egentlig?

Likepersonskonferanse

Akkurat nå er tre av våre medlemmer, Stine-Therese, Lars Tore og Marius, på en likepersons-samling i regi av Norges Handikapforbund.

Men hva handler egentlig likepersonsarbeid om? Kort fortalt: Det handler om at frivillige bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe andre. Likepersonarbeidet er en viktig del av innsatsen for at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Lars Tore Dystvold, leder av Fotfeilforeningen  er på konferansen og understreker: «Likepersonsarbeidet er utrolig viktig, og det vi gjør på denne samlingen er at vi deler erfaringer mellom regioner og foreninger, sånn at vi skal kunne gi et helhetlig tilbud for våre medlemmer».

Les mer om vårt likepersonsarbeid, her.

BLI MED PÅ JAKT FOR ALLE

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) introduserer nå Jakt for alle.

Jakt for alle er et prosjekt med mål å legge tilrette for kursing, baneskyting, jegerprøve og jakt for rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser.

Videre målsetting er å gi et bredere tilbud om naturopplevelser til målgruppen.

I dette toårs-prosjektet har vi tre lokasjoner, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Kontaktinformasjon finner du her –https://www.facebook.com/groups/1014560118626863/?

Målet på sikt er å få i gang flere tilbud over hele landet med permanente tilbud, men allerede nå kan en melde seg på de tre stedne. Det er en fordel å bo i nærheten, men ikke et krav, og alle er velkomne til å delta.

Ring oss gjerne og for å høre om detaljer.

Vi har og i tillegg etablert en åpen Facebook-gruppe for Jakt for alle, som alle som ønsker kan bli med i.

Har du slitt med å få en stabil jobb som ung voksen? Vil du dele dine erfaringer?

 

For tiden undersøker NOVA hvilke erfaringer personer med funksjonsnedsettelser
eller innvandringsbakgrunn har med å ikke oppnå (eller forbli uten) stabil jobb som ung voksen. Vi spør hvordan det å ikke få en stabil jobb og inntekt påvirker mulighetene for å flytte hjemmefra, få et sted å bo, og stifte familie. Ikke minst er vi opptatt av hva den enkelte gjør i en slik situasjon. Har du fått hjelp fra venner eller kjente? Har du flyttet til et annet sted? Tatt mer utdanning? Har du fått hjelp eller støtte fra NAV, kommunen eller foreninger som bistår folk til å få jobb, inntekt eller bolig?

Vi vil gjerne høre fra deg, hvis du

 • Før du fylte 25 år og i en periode på til sammen ett år eller mer
 • Var ufrivillig uten arbeid, eller
 • Måtte ufrivillig ta deltidsjobber eller korttidsjobber, dvs. stadig bytte jobb mot din vilje.
 • Er født enten mellom 1950-1955, eller mellom 1970-1975, eller mellom 1990-1995.
 • Hadde videregående skole eller mindre skolegang da du fylte 25 år. 

Målet med undersøkelsen er å lage forslag til ny og bedre politikk for å hindre at personer med funksjonsnedsettelser eller innvandringsbakgrunn møter vansker i overgangen utdanning/arbeid og ikke oppnår en stabil jobb som ung voksen. Undersøkelsen er del av et større europeisk forskningsprosjekt. Du kan lese mer her (link til den norske NOVA-hjemmesiden for prosjektet).

Ta kontakt hvis du kan tenke deg å delta i undersøkelsen. Vi vil da gi mer informasjon om prosjektet. Eventuelt kan vi samtidig bli enige om tid og sted for intervjuet, slik at det passer for deg. Som symbolsk takk, vil vi tilby et gavekort på 300 kr. Vi ser fram til å høre fra deg!

NOVA

Beste hilsener

Vi arrangerer selvforsvarskurs!

Vi i NHFU Nord-Norge skal i løpet av høsten skal vi arrangere en samling hvor et av tilbudene skal være selvforsvarskurs for personer i med nedsatt funksjonsevne. Dette har vi fått innvilget støtte fra ordningen ExtraExpress til. Vi tok initiativ til å arrangere dette selvforsvarskurset fordi vi mener det er viktig fordi alle mennesker skal ha mulighet til å forsvare seg selv, uansett hvilke begrensninger de har i livet. Samlingen vil gjennomføres i Tromsø. Kurset vil bestå av opplæring i en rekke selvforsvarteknikker, og også en innføring i hvordan rullestolen kan være et våpen til å forsvare seg. Vi holder dere oppdatert om tidspunkt for når dette blir. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å vite mer om hva vi driver med i NHFU Nord-Norge, du er hjertelig velkommen!

11221661_1228004043894826_1142422404413129433_n

 

Skrevet av: Linn Marie Talsethagen, nestleder i NHFU Nord-Norge

 

Påmeldingen er klar!

NHFU Sørvest har igjen gleden av å invitere til Storbyweekend 18. til 21. august!

12901207_1012133865548024_3936082075380069509_o

Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU) Sørvest inviterer alle NHFU sine medlemmer til Storbyweekend i Stavanger. Vi vil overnatte og ha vår base på Scandic Stavanger city. Storbyweekend arrangeres i sammenheng med Funkisdagen som arrangeres lørdag 20.08.2016.

Vi kan love:

 • En Storbyweekend med spennende aktiviteter og utflukter
 • Selvsagt deltagelse på Funkisdagen mad konserter og aktiviteter
 • God mat, nye bekjentskaper og masse sosialt samvær
 • Det er rett og slett duket for en variert og spennende weekend med masse moro!

Pris pr deltager: kr 1.000. Dette dekker opphold og reise. Assistenter betaler ikke egenandel, og NHFU dekker deres opphold og reise.

Foreløpig program

TORSDAG
17:00: Ankomst og registrering
18:00: Bli kjent/forbereda Funkisdagen
20:00: Middag
21:30: Sosialt samvær

FREDAG
09:00: Frokost
11:00: Fototur med fokus på tilgjengelighet
16:30: Shopping med stylist/sightseeing i Stavanger
19:30: Middag
22:30: Intimkonsert

LØRDAG
09:00: Frokost
10:00:  Inspirasjonsforedrag
11:30:  Til Funkisdagen i Vågen
17:00:  Styling før kvelden for de som ønsker
20:00: Festmiddag
22:00: Sosialt samvær

SØNDAG
09:30: Frokost
10:30: Utflukt til Oljemuseet

Påmeldingsskjema finner dere her. Påmeldingsfristen er 15. juni. Skynd deg og meld deg på, og få gjerne med deg en venn eller to! Mer info finner dere her.

Hilsen styret i NHFU Sørvest

Vi gleder oss!

For spørsmål kan du ta kontakt med Anette på anette.t@live.com.

Tilrettelegging av fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Frokostmøte 25. mai 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterer til møte for å sette tilrettelegging av fritiden til barn og unge med funksjonsnedsettelser på dagsordenen.

Her får du kunnskap om hvordan kommunene sikrer barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av den kommunale, lovpålagte støttekontakttjenesten, gjennom annen organisering og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Program

 • Åpning
  Dag Ofstad, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
 • Presentasjon av funn fra en evaluering som bygger på en kartlegging av 18 kommuner som har mottatt tilskuddsmidler for utvikling av habiliteringstjenester for barn og unge.
  Seniorrådgiver Midia Aminzadeh, Helsedirektoratet.
 • Hvilke muligheter, begrensinger og behov eksisterer hos frivillige lag og organisasjoner for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta?
  Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført i fire kommuner.
  Postdoktor Trond Bliksvær, Nordlandsforskning.
 • Aktiv omsorg. Presentasjon av erfaringer fra et nasjonalt opplæringsprogram.
  Førstelektor Gro Lorentzen og førstelektor Per Gunnar Disch, Senter for omsorgsforskning ved Høyskolen i Sørøst Norge
 • Fritid for alle – hvor står vi? En presentasjon av arbeidet med å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som følges opp av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.
  Seniorrådgiver Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Dato: Onsdag 25. mai 2016

Tid: 9.00-11.30. Frokost serveres fra kl. 8.30.

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo – Møterom Amalie Skram

Påmelding: Bruk vårt påmeldingsskjema

Litteraturhuset er godt tilrettelagt for alle.

Hei på deg!

NHFU står for Norges Handikapforbunds Ungdom og er ungdomsorganisasjonen til NHF – Norges Handikapforbund. NHFU består av fem lokallag og ett interimsstyre. Målet vårt er å arbeide for en mer likestilt Norge, med de samme mulighetene for alle sammen. Dette gjelder både når det kommer til universell utforming, aktivitetstilbud, kollektivtransport, studentliv, arbeidsliv/utdanning, bolig og Brukerstyrt Personlig Assistanse og mye mer!

Lokalt driver mange engasjerte ungdommer med mye forskjellig, for eksempel å holde foredrag for å  utveksle erfaringer og kunnskap, vi står på stand, vi har temamøter, prater med politikere, skriver leserinnlegg, lager kampanjer, lager filmer, arrangere møter, kurs og turer!  Det er også et stort fokus på det sosiale i NHFU og det er en arena der man kan møte og erfarings utveksle med mange i samme situasjon. Det settes også stort fokus på det sosiale som filmkvelder, pizzakvelder, bowling, og hytteturer.

Ved å være med i NHFU får man ikke bare muligheten til å være med å forandre noe og gjøre noe av stor betydning for menneskene i samfunnet rundt deg også deg selv. Man får erfaring som er nyttig for resten av livet. Vi reiser på turer som Storbyweekend hvor Funkisdagen arrangeres, vi er med på fagdager, kurs, idrettsdager med et viktig budskap og en drøm om å forandre verden. Du får venner for livet; herlige mennesker med glimt i øynene og en fantastisk giverevne, og ikke glem, vi har det morro! Fremover har vi i interimsstyret i NHFU bestemt at vi skal jobbe med BPA i 2016. NHFU skal også ha en del nasjonale kurs i nærmeste fremtid og også et landsmøtet etter sommeren!

Har du lyst å bli med i NHFU bestemmer akkurat hvor mye du vil engasjere deg å møte opp på selv. All informasjon om ulike arrangementer og aktiviteter får du vite av din lokallagsgruppe. For å finne den og kontaktinformasjon og annen informasjon går du inn på WWW.NHFU.NO også videre til REGIONSLAG.

Du kan også meldte deg inn i NHFU ved å sende SMS til 2160. Du kommer til å bli godt inkludert i ditt lokallag, i NHFU aksepterer vi deg som den du er! Noen lokallag har treff en gang i måneden, andre har annenhver uke og en gang i uka. Man trenger ikke å ha trenger ikke ha noe kunnskap fra før av, man lærer etter hvert. Hvis det er noe som helst du lurer på er det bare å kontakte oss på nhfu@nhf.no! Og følg oss gjerne på sosiale medier.

Velkommen skal du være!

11893770_1161940143834550_1617786468956463173_o
Innlegget er skrevet av Marianne Knudsen (16)

«Brukerstyrt Personlig Assistanse er livsviktig for meg. Uten det ville jeg ikke på noen måte kunne levd et fritt og selvstendig liv.»

Denne e-posten ble sendt ut til samtlige politikere i Oslo:

Jeg vet ikke om DU som politiker i Oslo har fått med deg at det er lyst ut en ny BPA-konsesjon. Denne konsesjonen sier noe om hva BPA tjenestene i Oslo kommune skal inneholde.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) handler om å ta styring over ditt eget liv. Det handler om å selv bestemme når du skal stå opp, hvem som skal assistere deg i dusjen, hva du skal ha til frokost, det handler om å kunne ha en utdannelse, en jobb, en familie og om å delta i diverse fritidsaktiviteter, og det handler om selv å kunne hente ungene i barnehagen, lage middag, dra på stranda, gå på byen med venner eller reise på hytta i helgen.

Det vi i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo (NHFU Oslo) reagerer på er at i den nye konsesjonen står det at vi som har BPA må melde fra til kommunen 4 uker før vi skal reise, når vi skal reise ut over kommunegrensene i mer enn 3 døgn sammenhengende. Dette står det om i punkt nummer 5 i konsesjonen.  Dette vil føre til at kommunen overvåker brukerne av BPA. Vi må allerede melde fra 14 dager før til BPA leverandøren når vi skal ut å reise for å overholde arbeidsmiljøloven. Så den nye regelen er mye strengere enn arbeidsmiljøloven.

I tillegg til dette med reise mister BPA brukeren muligheten til å dekke utgiftene som enn har i forhold til assistanseordningen. I konsesjonen punkt 1.4.2 står det om driftskontoen. Mange funksjonshemmede har dårlig økonomi p.g.a vanskeligheter med å få jobb eller de har ikke mulighet til å jobbe p.g.a medisinske forhold. Dette vil derfor gå hardt utover den enkelte brukers personlige økonomi

Det vi i NHFU Oslo håper på er at du tar deg tid til å lese denne mailen og sette deg inn i hva denne nye BPA konsesjonen vil ha å si for dine velgere. Vedlagt finner du mer informasjon om BPA, den nye konsesjonen og en del historier om hvordan den nye hverdagen til brukere av BPA vil se ut. Vi føler at den nye konsesjonen er diskriminerende og en grov forskjellsbehandling i forhold til den vanlige mannen i gata. Hvorfor skal vi overvåkes på denne måten?

” Brukerstyrt Personlig Assistanse er livsviktig for meg. Uten det ville jeg ikke på noen måte kunne levd et fritt og selvstendig liv.”

” Vil jeg kunne fortsette å jobbe? Vil jeg kunne dra på en impulsiv hyttetur? Kan jeg og kjæresten min ta en tur til Paris i sommer – hvis vi plutselig får tid? Kan jeg ta med niesen min på helgetur til København? Kan jeg dra i begravelsen til en slektning hvis han eller hun bor i en annen by?”

”Jeg driver blant annet med toppidrett og reiser mye. I tillegg er jeg en spontan person som liker å reise mye ellers på fritiden. Dette har jeg mulighet til takket være BPA”

Hvis du vil vite mer om BPA kan du se denne BPA- filmen: https://www.youtube.com/watch?v=lSdLfql0jdY

Artikler om den nye konsesjonen:
http://handikapnytt.no/index.asp?id=84502
http://handikapnytt.no/index.asp?id=84501

Mvh Henriette Nielsen

Leder, Norges Handikapforbunds Ungdom Oslo

Dårlig kommuneøkonomi kan avgjøre mitt sosiale liv

Utrolig godt innlegget skrevet av vår Camilla, som ble publisert i Aftenposten.

Katastrofen er nær. De store forskjellene både i kunnskap og økonomi kan gjøre mitt og andre funksjonshemmedes liv til en katastrofe og skaper frykt for å miste vårt sosiale liv.

Neste år skal Stortinget behandle spørsmålet om å overføre formidlingen av hjelpemidler fra staten til kommunene.

En slik endring kan få store konsekvenser for oss funksjonshemmede.

Jeg kjenner frykten sprer seg i hele meg. Frykten av å bli låst fast til kommunen man bor i og miste den friheten jeg ønsker å ha. Et hjelpemiddel er ikke bare et hjelpemiddel. De hjelpemidlene vi har er avgjørende for at vi kan få leve det livet vi ønsker.

Rullestolen min passer meg perfekt

Den dårlige økonomien i mange kommuner skremmer meg veldig. En rullestol er ikke bare en rullestol for meg. Det er ikke bare en stol, det er faktisk bena mine. Bena mine som er avgjørende for livet mitt.

Rullestolene mine er tilpasset meg og passer meg perfekt. Jeg kjenner at frykten for at de rette rullestolene forsvinner og tilpasningene som jeg trenger blir borte.

Dårlig økonomi skaper store forskjeller på brukere. Skal kommunenes økonomi bestemme over hva jeg og andre funksjonshemmede skal ta oss til? Jeg frykter at det går ut over de «svakeste» i samfunnet når statens ansvar for formidlingen av hjelpemidler blir gitt til kommunene.

Uten hjelpemidler stopper hverdagen opp, og vi kan risikere å miste vår frihet kun på grunn av de store, økonomiske forskjellene.

Ekspertene kan forsvinne

Vi risikerer at ekspertene på dagens hjelpemiddelsentraler forsvinner – de som vet hvilke hjelpemidler som finnes og egner seg til ulike behov for hver enkelt bruker.

Jeg har fått mye god hjelp av hjelpemiddelsentralen når kommunen har mangelfull kunnskap om hva som finnes og hva slags tilpasninger som kan gjøre et hjelpemiddel optimalt for brukere.

Å få hjelpemidler som ikke passer meg og andre funksjonshemmede kan føre til belastningsskader og mer behandlinger enn det vi kanskje trenger.

Dette vil koste staten og kommunen mer enn det man kanskje sparer på å flytte formidlingen av hjelpemidler fra staten til kommunen.

Det å få et hjelpemiddel som ikke passer meg kan resultere i at jeg ikke kan få studere og ikke klarer å jobbe, som da kan føre til at jeg trenger mer støtte fra NAV enn det som kanskje er nødvendig.

Mitt største ønske

Jeg ønsker ikke å miste min frihet på grunn av de økonomiske forskjellene eller mangel på kompetanse. Til dere som sitter med makten: Vær så snill, hør på oss som vet hvordan livet med hjelpemidler er.

Jeg tror ikke at dere ser hva en slik endring kan føre til. Mitt største ønske er at dere lar formidlingen av hjelpemidler være slik den er i dag.