Månedlige arkiver: mai 2016

Likepersonsarbeid, hva er det egentlig?

Likepersonskonferanse

Akkurat nå er tre av våre medlemmer, Stine-Therese, Lars Tore og Marius, på en likepersons-samling i regi av Norges Handikapforbund.

Men hva handler egentlig likepersonsarbeid om? Kort fortalt: Det handler om at frivillige bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe andre. Likepersonarbeidet er en viktig del av innsatsen for at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Lars Tore Dystvold, leder av Fotfeilforeningen  er på konferansen og understreker: «Likepersonsarbeidet er utrolig viktig, og det vi gjør på denne samlingen er at vi deler erfaringer mellom regioner og foreninger, sånn at vi skal kunne gi et helhetlig tilbud for våre medlemmer».

Les mer om vårt likepersonsarbeid, her.

BLI MED PÅ JAKT FOR ALLE

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) introduserer nå Jakt for alle.

Jakt for alle er et prosjekt med mål å legge tilrette for kursing, baneskyting, jegerprøve og jakt for rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser.

Videre målsetting er å gi et bredere tilbud om naturopplevelser til målgruppen.

I dette toårs-prosjektet har vi tre lokasjoner, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Kontaktinformasjon finner du her –https://www.facebook.com/groups/1014560118626863/?

Målet på sikt er å få i gang flere tilbud over hele landet med permanente tilbud, men allerede nå kan en melde seg på de tre stedne. Det er en fordel å bo i nærheten, men ikke et krav, og alle er velkomne til å delta.

Ring oss gjerne og for å høre om detaljer.

Vi har og i tillegg etablert en åpen Facebook-gruppe for Jakt for alle, som alle som ønsker kan bli med i.

Har du slitt med å få en stabil jobb som ung voksen? Vil du dele dine erfaringer?

 

For tiden undersøker NOVA hvilke erfaringer personer med funksjonsnedsettelser
eller innvandringsbakgrunn har med å ikke oppnå (eller forbli uten) stabil jobb som ung voksen. Vi spør hvordan det å ikke få en stabil jobb og inntekt påvirker mulighetene for å flytte hjemmefra, få et sted å bo, og stifte familie. Ikke minst er vi opptatt av hva den enkelte gjør i en slik situasjon. Har du fått hjelp fra venner eller kjente? Har du flyttet til et annet sted? Tatt mer utdanning? Har du fått hjelp eller støtte fra NAV, kommunen eller foreninger som bistår folk til å få jobb, inntekt eller bolig?

Vi vil gjerne høre fra deg, hvis du

 • Før du fylte 25 år og i en periode på til sammen ett år eller mer
 • Var ufrivillig uten arbeid, eller
 • Måtte ufrivillig ta deltidsjobber eller korttidsjobber, dvs. stadig bytte jobb mot din vilje.
 • Er født enten mellom 1950-1955, eller mellom 1970-1975, eller mellom 1990-1995.
 • Hadde videregående skole eller mindre skolegang da du fylte 25 år. 

Målet med undersøkelsen er å lage forslag til ny og bedre politikk for å hindre at personer med funksjonsnedsettelser eller innvandringsbakgrunn møter vansker i overgangen utdanning/arbeid og ikke oppnår en stabil jobb som ung voksen. Undersøkelsen er del av et større europeisk forskningsprosjekt. Du kan lese mer her (link til den norske NOVA-hjemmesiden for prosjektet).

Ta kontakt hvis du kan tenke deg å delta i undersøkelsen. Vi vil da gi mer informasjon om prosjektet. Eventuelt kan vi samtidig bli enige om tid og sted for intervjuet, slik at det passer for deg. Som symbolsk takk, vil vi tilby et gavekort på 300 kr. Vi ser fram til å høre fra deg!

NOVA

Beste hilsener

Vi arrangerer selvforsvarskurs!

Vi i NHFU Nord-Norge skal i løpet av høsten skal vi arrangere en samling hvor et av tilbudene skal være selvforsvarskurs for personer i med nedsatt funksjonsevne. Dette har vi fått innvilget støtte fra ordningen ExtraExpress til. Vi tok initiativ til å arrangere dette selvforsvarskurset fordi vi mener det er viktig fordi alle mennesker skal ha mulighet til å forsvare seg selv, uansett hvilke begrensninger de har i livet. Samlingen vil gjennomføres i Tromsø. Kurset vil bestå av opplæring i en rekke selvforsvarteknikker, og også en innføring i hvordan rullestolen kan være et våpen til å forsvare seg. Vi holder dere oppdatert om tidspunkt for når dette blir. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å vite mer om hva vi driver med i NHFU Nord-Norge, du er hjertelig velkommen!

11221661_1228004043894826_1142422404413129433_n

 

Skrevet av: Linn Marie Talsethagen, nestleder i NHFU Nord-Norge

 

Påmeldingen er klar!

NHFU Sørvest har igjen gleden av å invitere til Storbyweekend 18. til 21. august!

12901207_1012133865548024_3936082075380069509_o

Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU) Sørvest inviterer alle NHFU sine medlemmer til Storbyweekend i Stavanger. Vi vil overnatte og ha vår base på Scandic Stavanger city. Storbyweekend arrangeres i sammenheng med Funkisdagen som arrangeres lørdag 20.08.2016.

Vi kan love:

 • En Storbyweekend med spennende aktiviteter og utflukter
 • Selvsagt deltagelse på Funkisdagen mad konserter og aktiviteter
 • God mat, nye bekjentskaper og masse sosialt samvær
 • Det er rett og slett duket for en variert og spennende weekend med masse moro!

Pris pr deltager: kr 1.000. Dette dekker opphold og reise. Assistenter betaler ikke egenandel, og NHFU dekker deres opphold og reise.

Foreløpig program

TORSDAG
17:00: Ankomst og registrering
18:00: Bli kjent/forbereda Funkisdagen
20:00: Middag
21:30: Sosialt samvær

FREDAG
09:00: Frokost
11:00: Fototur med fokus på tilgjengelighet
16:30: Shopping med stylist/sightseeing i Stavanger
19:30: Middag
22:30: Intimkonsert

LØRDAG
09:00: Frokost
10:00:  Inspirasjonsforedrag
11:30:  Til Funkisdagen i Vågen
17:00:  Styling før kvelden for de som ønsker
20:00: Festmiddag
22:00: Sosialt samvær

SØNDAG
09:30: Frokost
10:30: Utflukt til Oljemuseet

Påmeldingsskjema finner dere her. Påmeldingsfristen er 15. juni. Skynd deg og meld deg på, og få gjerne med deg en venn eller to! Mer info finner dere her.

Hilsen styret i NHFU Sørvest

Vi gleder oss!

For spørsmål kan du ta kontakt med Anette på anette.t@live.com.

Tilrettelegging av fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Frokostmøte 25. mai 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterer til møte for å sette tilrettelegging av fritiden til barn og unge med funksjonsnedsettelser på dagsordenen.

Her får du kunnskap om hvordan kommunene sikrer barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av den kommunale, lovpålagte støttekontakttjenesten, gjennom annen organisering og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Program

 • Åpning
  Dag Ofstad, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
 • Presentasjon av funn fra en evaluering som bygger på en kartlegging av 18 kommuner som har mottatt tilskuddsmidler for utvikling av habiliteringstjenester for barn og unge.
  Seniorrådgiver Midia Aminzadeh, Helsedirektoratet.
 • Hvilke muligheter, begrensinger og behov eksisterer hos frivillige lag og organisasjoner for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta?
  Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført i fire kommuner.
  Postdoktor Trond Bliksvær, Nordlandsforskning.
 • Aktiv omsorg. Presentasjon av erfaringer fra et nasjonalt opplæringsprogram.
  Førstelektor Gro Lorentzen og førstelektor Per Gunnar Disch, Senter for omsorgsforskning ved Høyskolen i Sørøst Norge
 • Fritid for alle – hvor står vi? En presentasjon av arbeidet med å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som følges opp av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.
  Seniorrådgiver Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Dato: Onsdag 25. mai 2016

Tid: 9.00-11.30. Frokost serveres fra kl. 8.30.

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo – Møterom Amalie Skram

Påmelding: Bruk vårt påmeldingsskjema

Litteraturhuset er godt tilrettelagt for alle.