Månedlige arkiver: mai 2016

Om å få bruke sitt potensiale

I min stilling som interessepolitisk konsulent, så er mine mest verdifulle og lærerike samtaler med våre tillitsvalgte. Når det gjelder tilgangen til utdanning og arbeidsliv, så er funksjonshemmede en gruppe som ofte blir snakket om, men altfor sjelden blir snakket med. Unge mennesker i Norge i dag blir gjerne fortalt at de kan drømme om hva de vil, sette seg ambisiøse mål, og at alt er mulig å få til så lenge man jobber hardt. Hva er de vi forteller unge med funksjonsnedsettelser? Historiene er mange om at man blir møtt med demotiverende samtaler og stengte dører. Du blir sett på som mindre kapabel på grunn av din funksjonsnedsettelse, og hvis du vil vise noe annet så ligger bevisbyrden på deg.

En av våre tillitsvalgte forteller at hun i en samtale med NAV ble spurt om hva hun ønsket å jobbe med i en potensiell stilling. Hun fortalte at hun ønsket å bruke sin gode formuleringsevne, både muntlig og skriftlig, at hun kanskje kunne jobbe et sted innen helsesektoren, kanskje til og med ha en rolle hvor hun kunne jobbe for å bedre funksjonshemmedes levevilkår. Svaret hun fikk? Hun ble fortalt at hun hadde for høye ambisjoner. At hun måtte senke forventingene sine. En beskrivelse av en stilling som det finnes mange av i arbeidsmarkedet vårt, og et sett med evner som det ville være ganske enkelt for en person uten funksjonsnedsettelse å ta i bruk, var visst for mye å be om for henne. Å overvinne slike holdninger i systemet som liksom skal være der for å hjelpe deg, krever mye energi og kampvilje. Vi har alle et behov for å føle oss sett og å føle at vi har noe å bidra med, fra vi er barn til vi blir gamle, og det er vondt og veldig tærende når dette behovet ikke blir møtt.

Når vi snakker om problemstillingen funksjonshemmede og arbeid, er det derfor essensielt at vi både tenker på de store strukturelle linjene og på mikroperspektivet som disse personene innehar. Og hva er det vi vet om de store linjene? Blant funksjonshemmede står 57% utenfor arbeidslivet, mot 26% i befolkningen for øvrig. I denne gruppen er det 87 000 personer som ønsker å være i arbeid, men som ikke får muligheten. (SSB, 2015.) Rapporten «Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne» fra 2013 viser at 54% av offentlige virksomheter har en eller flere ansatte med nedsatt funksjonsevne, mens det samme gjelder for 41% av private bedrifter.

I 2013 fantes det ca. 50 tiltak for å støtte opp under strategien for et mer inkluderende arbeidsliv. Undersøkelser viser at det er varierende hvor mye kunnskap bedriftene har til disse tiltakene, og det har vært tatt opp som problematisk at det er et stort og komplisert felt å sette seg inn i for arbeidsgivere. Det samme kan gjelde for saksbehandlerne hos NAV, og det er varierende hvor mye relevant kunnskap de sitter på i møte med en funksjonshemmet arbeidssøker. På NHF Oslo sin fagkonferanse om arbeid 29. april fortalte kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt at dette var noe NAV nå hadde et stort fokus på, å gjøre det enklere å forstå hvilke tiltak som er tilgjengelige for dem, og hva de innebærer. Dette er en prosess som vi i NHF er nødt til å følge med på. Det er ingen grunn til å tro at saksbehandlerne i NAV ikke ønsker å være en best mulig støtte og hjelp for funksjonshemmede som ønsker arbeid, da er det også viktig at de får en kunnskapheving og arbeidskapasitet til å kunne være dette.

En annen rapport vi har lest med stor interesse er «Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne» (2012), som anslår at en økning på 5% i sysselsetting av funksjonshemmede, vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 13 milliarder kroner over en tiårsperiode. I den samme perioden vil i tillegg det offentlige spare 10 milliarder kroner på økningen i sysselsettingen. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til den enorme verdien det kan være for enkeltmennesket å være i arbeid og føle at man har en funksjon i samfunnet.

Vi i NHF Oslo ønsker å føre løsningsorienterte dialoger, stille oss selv de kritiske spørsmålene og se framover mot nye ideer. Hvordan kan funksjonshemmede få bruke sitt potensiale i arbeidsmarkedet, og bli anerkjent for de ressursene de representerer?

bianca

 

Innlegget er skrevet av Bianca Bernhoft Løkkeberg, interessepolitisk konsulent i Norges Handikapforbund Oslo.

 

Dette skjer i NHFU Sørvest!

Storbyweekend med Funkisdagen 18.08 – 21.08. 2016

For tredje år på rad arrangerer vi storbyweekend, som i år blir arrangert i Stavanger med overnatting på Scandic Stavanger city. Dette blir arrangert i samanheng med Funkisdagen som går av stabelen laurdag 20.08.2016.

Det endelege programmet er ikkje heilt satt ennå, men vi kan lova:

  • Ein Storbyweekend med spennande aktiviteter og utfluktar
  • Sjølvsagt deltaking på Funkisdagen mad konserter og aktivitetar
  • God mat, nye bekjentskapar og masse sosialt samvær
  • Det er rett og slett duka for ein variert og spennande weekend med masse kjekt!

NHFU Sørvest møte Lundheim folkehøgskule! 

Vi planlegg og et arrangement på Lundheim folkehøgskule, for deira elevar. Med dette arrangementet vil vi:

  • få meir fokus på interessepolitikk hos unge med funksjonsnedsetting – meir deltaking i råd og utval,
  • visa Kva NHFU står for og korleis vi kan utvikla forbundet.
  • få fram kva for rolla personar med funksjonsnedsetting har i samfunnet i dag og korleis vi vil ha det i framtida.

Dato for dagen er ikkje klarert ennå, men vi kan lova ein dag med aktivitetar og masse kjekt!

I tillegg til dette vil vi delta på ulike samlingar

Følg gjerne NHFU Sørvest og Funkisdagen på Facebook!

Vil du væra med, vita meir eller har idear om ting vil kan arrangera, er du når som helst velkommen til å kontakta oss 🙂 Kontaktinfo finner dere her.

Her kan dere se noen bilder fra hva vi driver med:

 

Er du på jobbleting?

Har du hørt om portalen Jobbforalle.no? Jobbforalle.no er opprettet for å fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Her vil du som jobbsøker finne stillingsannonser fra arbeidsgivere som har en åpen og inkluderende holdning ved rekruttering av nye medarbeidere. Norsk arbeidsliv har stort behov for arbeidskraft. Likevel er det mange som møter hindringer når de søker etter jobb. Ofte er det ikke mangel på kvalifikasjoner som er problemet, men at man ikke får sjansen til å vise hva man kan.
Her finner du lenken til nettsiden til jobbforalle.no.

Hei!

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) Øst har gleden av å invitere deg til et åpent møte mandag 23. mai 2016, klokka 18:30 på Scandic hotell Asker.

NHFU Øst har lenge ligget dødt på grunn av manglende engasjement, så vi håper dette møtet kan blåse liv i ungdomsorganisasjonen igjen!

Vi ser fram til å se DEG i Asker mandag 23. mai !

Dersom dette er noe du synes høres interessant ut, eller om du vil vite mer, ta gjerne kontakt med Christine på enitsirhcb@gmail.com, Hilde Sofie på hildesofie@hotmail.com eller Saad på saad842@gmail.com. Gi også gjerne lyd dersom du kunne tenke å sitte i styret i NHFU Øst.

Med vennlig hilsen
Christine, Saad, og Hilde Sofie

collage-nhfu-09

Ta en titt på Facebookeventen for mer informasjon.

Fremtiden under lupen

Tekst: Karen Kvam/Ida C. Freng
Foto: Ida C. Freng/Brage Æsøy Titlestad

Den store diskusjonen om framtidens NHF startet på en bredt sammensatt og landsdekkende samling fredag 22. til lørdag 23. januar. Her møttes en framtidsrettet forsamling, med mye driv og engasjement.

endringsagent (4) (002).JPGEndringsagentene: Representanter fra hele NHF, sentralt, lokalt, regionalt, landsforeninger og ansatte i skjønn forening.

Fornyelse av Handikapforbundets politikk og organisasjonsstruktur har vært et tema på de siste landsmøtene i NHF, og forrige landsmøte vedtok å gjøre en grundig vurdering av Handikapforbundets samfunnsoppdrag for tidsspennet 2017-2030. Dette skulle skje gjennom en prosess der både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte ble involvert. Dermed startet den såkalte strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen i fjor høst.

Det er ingen liten debatt som skal føres, når NHF skal vurdere sin interessepolitikk, organisering og styringsstruktur. Av den grunn er det beregnet god tid på prosessen, som skal munne ut i et forslag til landsmøtet 2017. Samtidig er det lagt til rette for massiv involvering og grundig forankring i alle ledd.

endringsagent (7) (002)Ragnhild Heggen er ansatt som prosjektleder i 40% stilling. Hun har prosessveilederkompetanse og kjenner Handikapforbundet godt, etter å ha ledet oss gjennom TV-aksjonen i 2002. Hun samarbeider tett med en egen prosjektgruppe. Ikke minst er det utnevnt 40 endringsagenter (tidligere kalt ambassadører).

Det er regionene, landsforeningene, NHFU og personalstaben selv som har utnevnt hver sine 10 endringsagenter. Sentralstyret er også aktivt med i hele prosessen. Sammen skal de analysere, inspirere, være kreative og bidra med mulige løsninger, og ikke minst, hente innspill fra og informere sine egne organisasjonsledd.

Helgen 22.-23. januar gikk altså den første landsdekkende fellessamlingen for endringsagentene av stabelen. Her møttes en framtidsrettet forsamling, med mye driv og engasjement. Erkjennelsen av at Handikapforbundets innsats er helt nødvendig for å unngå et stort tilbakeslag for funksjonshemmedes rettigheter, ble en drivkraft for å tenke ut et sterkere NHF. Som det ble sagt etter et gruppearbeid under samlingen: Vi tror ikke NHFs storhetstid er forbi. Vi tror ikke den har kommet enda!

Det vil bli mye aktivitet i fornyelsesprosessen det neste året. En egen internettside med informasjon og muligheter for å gi innspill vil bli satt opp, det vil bli sendt ut spørreundersøkelser og komme facebookaktiviteter. Men om du allerede nå har tanker, innspill og ideer, kan du gjerne ta kontakt med din region eller landsforening for å bidra i den store diskusjonen.

Fremtidsvisjoner

endringsagent (2) (002)Salamatu «Sally» Kamara delte sine fremtidsvisjoner for 2030.

Salamatu «Sally» Kamara (19) fra NHFU Oslo er en av de 40 endringsagentene som nå er i aksjon. Under den første samlingen var hun en av to som ble utfordret til å forsøke å se inn i fremtiden, og si noe om hvor NHF er i 2030. Sally svarte med en tekst der hun ønsket 2030 velkommen, og skisserte opp nettopp hvorfor hun tror det vil bli så bra. (Hele teksten kan du lese på side 9). Innlegget ble ikke bare tatt godt imot på samlingen, den har allerede nådd lenger ut enn som så. Hun sendte den nemlig inn til Aftenpostens debattredaksjon for unge stemmer, «Si;D», som umiddelbart takket ja til å trykke den.

Hvorfor sa du ja til å være endringsagent?

Jeg er veldig engasjert i saker som omhandler funksjonshemmede, spesielt unge funksjonshemmede. Jeg mente at dette var en flott arena å være i for å oppnå de endringene jeg er opptatt av.

Hva tror du er den største utfordringen NHF står ovenfor er?

Jeg tror at den største utfordringen NHF står ovenfor er frykten for å tenke nytt.

Hva synes DU er NHF sitt samfunnsoppdrag/viktigste oppgave?

Sørge for at kommunene gjør sine oppgaver slik at alle med nedsatt funksjonsevne blir tatt vare på i de kommunene de bor i.

 

Let’s talk about sex and disability!


Her kan dere se en video som ble laget av European Network for Independent Living, som handler om mange av de fordommene man kan møte knyttet til funksjonsnedsettelse og seksualitet.

På ung.no kan du også finne informasjon om seksualitet og funksjonsnedsettelse, bare trykk på denne lenken.

Cecilie Bjørndal har skrevet om dette på bloggen vår tidligere, les innleggene hennes her og her.

NHFU har vært på innspillsmøte i Helsedirektoratet hvor de ønsket å få innspill på en strategi de skal lage for seksuell helse. Carine Ødegaard var en av våre representanter og har skrevet et blogginnlegg om møtet. Det kan du lese her.

AUF skal slåss for universell utforming!

Portrettfoto av Ina Libak i AUF.

INSPIRERT AV NHFU: Folkevalgtansvarlig Ina Libak i AUFs sentralstyre vil slåss for hjertesakene til Norges Handikapforbunds Ungdom, NHFU. (Foto: AUF)
AUF har latt seg inspirere av NHFU til å starte en politisk kampanje for bedre universell utforming på skoler og kollektivtrafikk!
Les mer på Handikapnytt sin nettside, her: http://www.handikapnytt.no/index.asp?id=84498

Markeringer på 1.mai

I både Oslo og Trøndelag fikk vi markert oss på 1.mai. I Trondheim holdt Martine Eliasson (25), nestleder i NHFU Trøndelag  appell! Nedenfor kan de se både se den engasjerende filmen og lese appellen:

La meg få bidra!

Norge har i dag 135.000 arbeidsledige. 87.000 av disse er funksjonshemmede som ønsker å være i arbeid.  Flesteparten av funksjonshemmede står utenfor arbeidsmarkedet på grunn av mangel på tilrettelegging og negative holdninger. Dette gjør meg redd! Redd for at min egen framtidig karriere kun vil bli en illusjon. At mine ressurser ikke vil bli ettertraktet av arbeidsgivere. At min arbeidskapasitet vil kom i skyggen av min funksjonshemming. Og at jeg blir plassert i samfunnets ytterkant som «uønsket». Iboende i oss menneske ligger jo behovet for å være til nytte for andre; til å kunne bidra. Det behovet har også jeg. Og jeg spør: Vil vi fremdeles ha et samfunn der viktige bidragsytere ikke blir verdsatt? Der store ambisjoner visner ut? Der talentene renner ut i en elv av tårer?

Nei. Det er ikke et samfunn jeg ønsker for kommende generasjoner.

Jeg drømmer om at vi sammen skaper samfunn som er varmt, inkluderende og løsningsorientert og som har plass til alle. Et samfunn der holdninger ikke begrenser den enkeltes mulighet muligheten til å realisere sine ambisjoner. Men der alle får mulighet til å bidra; til å utøve retten til et fullverdig liv. Til å forme det samfunnet vi er en del av.

Og jeg drømmer om at funksjonshemmedes fremtidige karriere ikke vil være en illusjon, men en høyst realitet.

OSLO

Rundt 20 mennesker stilte opp i  1. mai-tog for å forsvare retten til hjelpemidler. Parolen fikk applaus flere steder under ruten. Her er noen bilder fra oppstillingen.

Foto: Magnhild Sørbotten