Vil du være med i en forskningsstudie?

Prosjektet heter: Ungdom med fysisk funksjonsnedsettelse og deres samarbeid med tjenesteytere i overgangen til voksenlivet.

Bakgrunn/hensikt: Prosjektet er en del av et tre-årig doktorgradsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Institutt for fysioterapi, og gjennomføres av stipendiat og psykolog Linn Skagestad. Det ønsker bl.a. gjennom kvalitative intervjuer å undersøke samarbeid mellom ungdom i alderen 16-21 år med ulike former for fysisk funksjonsnedsettelse og viktige tjenesteytere som for eksempel helsepersonell, lærere/annet skolepersonell eller NAV-ansatte.

Sentrale spørsmål er hva ungdommene er opptatt av og erfarer både i disse samarbeidene og i livene sine generelt, hvordan temaer ungdommene er opptatt av og behov de har inkluderes i samarbeidene, i tillegg til hvordan det legges til rette for en overgang til voksenlivet preget av ungdommens reelle medvirkning, samt samarbeid mellom de ulike tjenestene- og tjenestenivåene.

Hvem ønsker vi å komme i kontakt med: Inklusjonskriteriene er at ungdommene er mellom 16 og 21 år, har en fysisk funksjonsnedsettelse av motorisk, kognitiv, sensorisk, kommunikativ eller annen type (eller en kombinasjon), samt er samtykkekompetente.

Eksempler på fysiske funksjonsnedsettelser det kan dreie seg om er nedsatt syn/hørsel, nedsatt bevegelighet/funksjon som følge av ulike diagnoser eller tilstander som for eksempel cerebral parese, revmatisme, ulike muskel- og skjelettlidelser, ungdom som har gjennomgått organtransplantasjon, ulike fordøyelsessykdommer, ulike syndromer, alvorlig grad av astma eller allergier, hjerte- eller lungesykdom, multippel sklerose, epilepsi, ryggmargsbrokk, cystisk fibrose e.l.

Det sentrale er at ungdommene er i behov av tilrettelegging og tjenestebistand i noen form grunnet funksjonsnedsettelsen(e).

Når det gjelder kravet til samtykkekompetanse, utelukker ikke dette ungdom med lett psykisk utviklingshemning. Ungdommene kan være fra hele landet.

Deltakelse: Ungdommene kan melde seg på ved å sende svarsetningen «jeg er interessert i å delta i studien» på sms til prosjektleder Linn Skagestad på nummer 480 48 535. De vil da bli invitert til en samtale der de får litt mer informasjon om prosjektet og ulike måter de kan delta på. Dersom de etter dette fremdeles ønsker å delta, begynner vi på selve intervjuet.

Prosjektet er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD).

Spørsmål? Ta kontakt med:

Linn Julie Skagestad, Stipendiat
Institutt for fysioterapi
Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf: +47 480 48 535
www.hioa.no – Ny viten, ny praksis

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s