#SmashingBarriers

En drøy uke har gått siden jeg, André, og ungdomskoordinator Sissel kom hjem fra Malawi. Hensikten med turen var å forberede et Fredskorpsprosjektet mellom NHFU i Norge og FEDOMA i Malawi. Dette er et pionerprosjekt hvor ungdommer fra begge organisasjoner skal utveksle mellom landene for å skape et mer inkluderende samfunn for funksjonshemmede. Fredskorpset har ingen prosjekter hvor utvekslingen skjer mellom unge funksjonshemmede fra Nord og Sør – så dette er historisk! Det overordnede målet for prosjektet vil være å bryte barrierer, redusere stigma og diskriminering mot funksjonshemmede i begge landet. Mye av prosjektet handler om å danne et godt partnerskap mellom de to organisasjonene.

Den første dagen gikk med til å bli kjent med arbeidet i NHFU og FEDOMA, og fra første stund ble jeg mektig imponert over deres arbeid. I Malawi har FEDOMA en hel måned der de jobber med å markere FNs internasjonale dagen for funksjonshemmede. Dette er virkelig noe vi kan lære av! Målet deres er å få reserverte plasser i parlamentet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. På denne måten får de opp funksjonshemmedes stemmer på et politisk nivå og kan enklere skape et likestilt samfunn for alle. FEDOMA jobber også mye med å inkludere alle typer funksjonsnedsettelser inn i organisasjonen. Dette er noe vi i NHFU kan bli flinkere til. Hvordan kan vi skape et inkluderende samfunn hvis vi som organisasjon ikke er inkluderende? Dette er noen tanker jeg sitter igjen med.

På tirsdagen hadde vi et frokostmøte for å diskutere utvekslingsprosjektet. Vi kom frem til at temaet for utvekslingen skal være inkluderende skole/utdanning, da vi tenker at tilgang på utdanning er nøkkelen til et inkluderende samfunn. Man kan spørre seg om dette er et problem i rike Norge?

Men jo.
Hele 80 % av norske skoler er ikke tilgjengelige, 44% av undervisningen som funksjonshemmede får gis av ufaglærte assistenter, og mange elever får heller ikke gå på sin nærskole.

Neste dag fikk vi oppleve at situasjonen i Malawi er langt verre. Vi besøkte skoler der tilgjengeligheten er knapt tilstede. For å komme til de ulike skolebyggene, måtte du gå i enten trapper eller ulent terreng. I inngangen til hvert av klasserommene var det en høy kant. Toalettene var utilgjengelig. Dette handler ikke om penger, men holdninger. Drømmer blir knust av utilgjengelighetens tyranni.

Det som allikevel sjokkerte meg mest var da jeg fikk høre historiene til Døve elever i Malawi. I Norge har du rett på tolk dersom du er Døv. Du har da mulighet til å få kunnskap på lik linje som hørende. Slik er ikke situasjonen i Malawi. Døve elever får ikke undervisning på tegnspråk. De får ikke undervisning på sitt morsmål. Dette betyr at mange får dårlige resultater på skolen. og er dårlige stilt til å ta høyre utdanning og få jobb. Dette sier noe om viktigheten av tilgangen på tegnspråk. Jeg har et ønske om at tegnspråk skal bli et språkfag på skolen, slik at flere kan kommunisere på tegnspråk.

På torsdag hadde vi et Skypemøte med Fredskorpset, der vi gikk igjennom våre diskusjoner. Dersom alt går etter planen, vil utvekslingen begynner i slutten av 2018. To deltaker fra NHFU og FEDOMA skal være med på utvekslingen i første omgang. Vi tenker å ha en åpen søknad til å delta i utvekslingen, dvs. at medlemmer over 18 år kan søke. Vi har selvfølgelig noen kriterier for hvem dette kan passe for, men du kan være med uavhengig av assistansebehov. Samtidig er det viktig at det er helsemessig forsvarlig for den enkelte å delta. Viktigste av alt er viljen til å fremme funksjonshemmedes rettigheter i begge land.

På vår siste dag hadde vi pressekonferanse med Malawisk media fra TV, radio og avis. Her snakket vi om utvekslingsprosjektet vårt og viktigheten av å promontere funksjonshemmedes rettigheter verden over. Det handler om menneskerettigheter.

Den 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Daglig bryters rettigheter til funksjonshemmede.

Daglig brytes menneskerettigheter.

Sammen kan vi snu dette mønstret. Jeg er for et likestilt, inkluderende og varmt samfunn. Er du?

Innlegget er skrevet av Martine Eliasson, medlem i NHFUs internasjonale utvalg og NHFU sitt sentralstyre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s