Månedlige arkiver: mars 2018

Kjære søstre og kamerater, kjære alle sammen!

Appell holdt av Sadia J. Iqbal på NTL Ung sin årskonferanse 2018.

Mitt navn er Sadia J. Iqbal og representerer i dag NTL Handikapforbundet.

Av årets politiske program kan vi lese om likestilling, inkludering og mangfold. Det er kjempeflott å se at NTL Ung satser mer på disse på områdene. Likevel under disse to punktene og andre steder i programmet savner jeg konkret politikk når det gjelder likestilling og inkludering av funksjonshemmede.

Hvorfor trenger vi å fokusere på dette tenker dere? Jo, fordi funksjonshemmede fortsatt ekskluderes fra arbeidslivet, i utdanningsløpet og i organisasjonslivet. Selv om min arbeidsplass prøver å sette et eksempel i samfunnet ved å ansette flere funksjonshemmede, er det likevel en lang vei å gå for det samfunnet øvrig. Mange funksjonshemmede ønsker å jobbe, men får ikke jobb på grunn av manglende utdannelse og andre faktorer som gjør at de holdes utenfor arbeidslivet.

For å friske opp noen fakta og tall vil jeg nevne:

  • Funksjonshemmede er den største minoriteten i Norge
  • 85 000 funksjonshemmede ønsker å jobbe, men får ikke jobb
  • 80% av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige (tall fra 2013)
  • Forskning viser at hele 64% av unge med fysiske funksjonsnedsettelser ikke fullfører videregående skole, mot 17% av befolkning for øvrig
  • Over 90% av alle boligene i Norge er utilgjengelige for funksjonshemmede
  • Blant unge med funksjonsnedsettelser opplever hele 63% at de har mye dårligere økonomi enn jevnaldrende. Unge med uførepensjon lever i en svært presset økonomisk situasjon
  • Samfunnsøkonomisk analyse av personer med nedsatt funksjonsevne (2012), anslår at en økning på 5% i sysselsetting av funksjonshemmede, vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 13 milliarder kroner over en tiårsperiode
  • 46% av funksjonshemmede opplever at transport er en utfordring i hverdagslivet

Den gode nyheten er at vi har fremmet noen forslag for å gjøre noe med dette. Konkret har vi sendt inn flere forslag om å presisere funksjonshemmede og kronisk syke i forslag til handlingsplan for NTL Ung 2018-19 og i forslag til ny politisk plattform for NTL Ung 2018-19.

Sadia

 

 

Jeg håper NTL Ung vil stemme JA til disse forslagene og si tydelig NEI til diskriminering og ekskludering i sivilsamfunnet og på arbeidsplassene. Det er viktig å styrke funksjonshemmedes og kronisk sykes rolle i samfunnet!

 

 

Takk for meg!

Forbilder- ikke «før-bilder»

Kommentar: Ida C. Freng, kommunikasjonsrådgiver NHF Oslo.kommentar ida

Vi lever i en mediehverdag der vi bombarderes med inntrykk fra livsstilsbloggere og utseende-kjendiser fra fjern og nær. Da er det lett å glemme at gode forbilder ikke nødvendigvis er så langt unna, eller så fjerne fra egen hverdag som skjønnhets-botox og rumpeløft tross alt er for de aller fleste. For da jeg nok en gang la meg i sælen for å nå målet om det evige «så og så mange kilo og centimeter ned før sommeren»-forsettet, så stoppet jeg i slutten av januar opp og tenkte litt. Hvem var det egentlig som inspirerte meg i 2017?

Det var ikke livsstilsbloggere og slankeguruer. Derimot var det i våre egne rekker inspirasjonen kom.

Forbildene fant jeg i en bauta som Toril Heggen Munk, vår evig kjempende nestleder som aldri la noe imellom, og talte hvilken som helst autoritetsfigur midt imot om hun var uenig, helt frem til hun dessverre tapte kampen mot kreften.

Forbildene fant jeg i NHFUs Ida Hauge Dignes og Marie Karlsen, som stilte seg opp og protesterte foran køen med hundrevis av Peter Singer-fans (den australske moralfilosofen som har tatt til orde for «barmhjertighetsdrap på funksjonshemmede spedbarn). Den rolig autoriteten i Idas stemme da hun fortalte journalistene at: «Han har all rett til å uttrykke sine meninger. Men jeg har også rett til å si ham imot», ble et av høstens høydepunkt.

Forbildene fant jeg i alle de NHF’erne som teppebombet politikerne med informasjon om hvilke katastrofale følger endringer i hjelpemiddelordningen ville få, og som dermed fikk snudd opinionen.

Forbildene fant jeg hos våre allierte i Norske Servicehunder, som endelig fikk likestilt servicehunder med førerhunder som hjelpemiddel.

Forbildene fant jeg i Nora Mørk og alle andre som nektet å la seg knekke av nettroll.

Forbildene fant jeg i alle de som stilte seg bak #metoo-kampanjen og plasserte skam og skyld der den hører hjemme.

Forbildene fant jeg i alle de som gjorde noe for å gjøre samfunnet til et bedre sted.

Jeg fant dem ikke i alle de som primært gjorde noe for å forbedre sitt eget utseende.

Med det sagt, så skal jeg fortsette å trene og forsøke å leve sunt. Men det er for å kunne ha styrken til å ta i et tak i samfunnet, ikke for å ta meg ut.