Månedlige arkiver: november 2018

Fest og protest – bli med du også!

FN

3. desember er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ti år siden FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft internasjonalt, og fem år siden Norge sluttet seg til den.

At man har rettigheter betyr likevel ikke at de automatisk blir innfridd!

I år feirer vi at vi har rettighetene – men vi protesterer fordi vi ikke får dem innfridd!

Se alle aktivitetene du kan delta på under FN-dagen her.

Vi står sammen med deg, Kamzy!

Mangeårig Nobelkomité-medlem, Inger-Marie Ytterhorn, mener Kamzy ikke kan lede 17. mai-komiteen i Oslo fordi hun er mørk i huden. Diskriminering skjer på så mange plan. Vi har alle har et ansvar for å si ifra om at det ikke er greit. Enten man diskriminerer på grunnlag som etnisitet eller funksjonsevne, er det med å ta i fra mennesker retten til å være den de er. Vi står samlet i kampen om et samfunn uten diskriminering og der alle har like muligheter. Vi i Norges Handikapforbund Ungdom står sammen med deg og slår ring rundt deg Kamzy. Ressurser, dyktighet og raushet måles ikke i hverken funksjonsevne eller hudfarge. Og ingen i vårt samfunn skal måtte føle noe annet.

Kamzy bilde

Skrevet av: Marianne Knudsen, Nestleder i NHFU.